Otsing

Kui Te soovite tutvuda dokumendiga, mis on varasemalt juba saadud või koostatud meie tööülesannete täitmisel ning valmiskujul olemas, siis edastame selle Teile teabenõude korras.

Enne 01.01.2016 elektrooniliselt registreeritud kestva säilitustähtajaga dokumendid ei ole avalikult kättesaadavad seoses dokumendihaldussüsteemi platvormi vahetusega. Nende dokumentide kohta palume esitada teabenõue. Vabandame ebamugavuste pärast.